GEORG BÜTOW

ACTOR/ DIRECTOR

* 1982 BERLIN/ GER

2016 MA Performance Design and Practice CSM London

2008 BA Film Acting FSS BLN

AGENCY CONTACT

Fischer& Partner (VdA), BLN

NEWSSommer 2021: #makethempay, Performance, Fonds DAKU, Director: Georg Bütow
Mai 2021: Der Feind Meines Feindes, TV Film, ZDF/ NDF, Director: Marcus O. Rosenmüller
Feb 2021: LETZTE SPUR BERLIN, TV, ZDF/ Odeon Fiction, Director: Martina Plura